Map LB»»» Electric (portes)

LB»»»  Electric (portes) Description

LB»»»  Electric (portes) Informations

LB»»»  Electric (portes)'s Records

Rank Time nickname playerlogin Try Date Recorded on
1 2:48:00 faith herzuuu karj 5 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
2 2:55:67 $#@%! ironik28 2 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
3 2:58:12 ρuLse. вoηγ* tony_b0zz 3 1 year ago =HZ= /sas-Obstacle-
4 2:59:64 faitins insen 2 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
5 3:01:11 fubovwx alex11023 5 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
6 3:03:05 ri'פiη〢Guifox guifox 5 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
7 3:04:35 FaitSpriteR neololo1565 2 4 years ago Oxy»»» Obstacle Debutant
8 3:04:87 knon[<3] knonn 3 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
9 3:05:09 DaYo vinc72 3 1 year ago =HZ= /sas-Obstacle-
10 3:06:16 monk9443 monk9443 7 2 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
11 3:06:96 GOULD gouldd 2 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
12 3:07:29  LeNainMasquéC dimpsg 4 4 years ago Oxy»»» Obstacle Debutant
13 3:07:32 HighLandLions Arn arn22433 8 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
14 3:07:69 O»»» Bne the Original bengamer 3 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
15 3:08:17 ri'פiηJeadz pyrotaz 2 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
16 3:08:23 LB»»» ƒrîlas frilas 2 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
17 3:08:83 Oxy»»» Λκco. acko. 6 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
18 3:09:26 Tikiks tikiks 4 1 year ago =HZ= /sas-Obstacle-
19 3:11:76  TheJoker! ruckizucki 3 6 months ago =HZ= /sas-Obstacle-
20 3:14:67 faith Dalfein dalfein 4 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
21 3:15:09 [sasiSh ish. 5 1 year ago =HZ= /sas-Obstacle-
22 3:18:53 ri'פiη〢Hark harkham 5 4 years ago Oxy»»» Obstacle Debutant
23 3:18:94 Jαcӄץ jackyla4l 9 2 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
24 3:23:06 िטPyerrro pyerrro 4 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
25 3:23:62 teufr teufr 4 1 year ago =HZ= /sas-Obstacle-
26 3:24:81 Dark-Cobra // darknat4399 7 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
27 3:25:01 K - ȔnҌøяӢ 51x7yn1n3 3 1 year ago =HZ= /sas-Obstacle-
28 3:25:38 faith_snyzu snylol 2 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
29 3:26:22 ri'פiη〢Bardak bardak971 5 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
30 3:26:26 oboz oboz 3 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
31 3:26:28 na ithmee 3 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
32 3:26:52 GRIZZLYC454 djedidaya74 5 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
33 3:26:81 『 Mr_Anderson 』  neo-59 3 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
34 3:28:42 WLop angelheart62 4 1 year ago =HZ= /sas-Obstacle-
35 3:28:71 hpлOli ´ tylerbrown 5 1 year ago =HZ= /sas-Obstacle-
36 3:29:23 [Pearl]Burnlong burnlong 7 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
37 3:31:08 faitinz inzomenia 4 4 years ago Oxy»»» Obstacle Debutant
38 3:32:14 Tακαgi takagi5 3 2 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
39 3:33:35 LGF_Le ChiNoiS ced248 8 1 year ago =HZ= /sas-Obstacle-
40 3:35:69 ri'פiח〢Ar!k arik 2 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
41 3:36:14  CoOk. jesaispas 4 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
42 3:36:61 pay( `ー´)ノ  ツ♡ payjayaim 6 2 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
43 3:37:90 PlixY !  pliski 3 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
44 3:38:27 Dumbertuna  dumbertuna 2 8 months ago =HZ= /sas-Obstacle-
45 3:40:56 elve areelvestad 3 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
46 3:41:53 ytngk pida n4ni 2 2 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
47 3:45:72 aw3some_ 2 3 months ago =HZ= /sas-Obstacle-
48 3:48:00 ®HoloGramme wanox 8 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
49 3:51:25 Maldoror maldoror81 2 1 year ago =HZ= /sas-Obstacle-
50 3:51:78 atro06 atro06 2 1 year ago =HZ= /sas-Obstacle-
51 3:53:80 gosTeƦ goster65 2 1 year ago =HZ= /sas-Obstacle-
52 4:00:72 Peacemi peacemi 2 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
53 4:02:34 bAndi- lkp 2 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
54 4:06:61 Lyyras lyyras 3 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
55 4:12:06 Shaad shaad 1 1 year ago =HZ= /sas-Obstacle-
56 4:12:50 ^^ heimer-0r-afk 2 4 years ago Oxy»»» Obstacle Debutant
57 4:13:30 blyat zyk7 1 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
58 4:13:64 siiks siiks444 6 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
59 4:14:08 BiXis» emkot 3 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
60 4:15:34 ρuLse. ωinas xinas 5 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
61 4:15:34 Oxy»»»ƒนđgє fudge007 2 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
62 4:16:02 Radon mrpleasant200 1 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
63 4:16:09 HiTsu™  timo9541 2 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
64 4:17:08 ..> xxel94toonzxx 4 4 years ago Oxy»»» Obstacle Debutant
65 4:18:32  >Řēľęŋŧľĕs<F vextechart 5 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
66 4:18:47 Δir-HPraMM pramm 2 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
67 4:19:03 0Xîaø tomtom17000 2 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
68 4:19:16 robbedibobbedi robs3n 2 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
69 4:19:40 Bimbamboum maxence 1 4 years ago Oxy»»» Obstacle Debutant
70 4:19:69 Dada dada_ftw 2 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
71 4:21:29 RedoolZ redoolz 3 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
72 4:27:23 luffytheboss luffytheboss 2 2 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
73 4:28:23 AtmikFox lillsneppe 2 4 years ago Oxy»»» Obstacle Debutant
74 4:30:96 kR krentu 3 1 year ago =HZ= /sas-Obstacle-
75 4:34:55 Doge riscript 3 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
76 4:40:07 िט々 Λequo aequo 1 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
77 4:40:97 Nykho nicolas1001 2 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
78 4:42:16 िSнαяӄ xesharkz 1 4 years ago Oxy»»» Obstacle Debutant
79 4:45:86 aм theJeffreh thejeffreh 1 4 years ago Unknown
80 4:46:28 ॥cuTe॥Xye  kkjawz 6 1 year ago =HZ= /sas-Obstacle-
81 4:46:31 unιτ Mushu dydymcfly 4 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
82 4:46:83 ρ.Cracken danielemoda 3 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
83 4:48:01 LowteD lowted 2 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
84 4:48:52 ιυмι iumi 4 8 months ago =HZ= /sas-Obstacle-
85 4:51:41 Reckless recklessfise 3 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
86 4:54:63 GUS thbd 2 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
87 4:58:79 looliz* looliz 2 3 months ago =HZ= /sas-Obstacle-
88 5:00:57 Sylar  the-sylar 2 4 years ago Oxy»»» Obstacle Debutant
89 5:01:19 Deserting deserting 3 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
90 5:06:00 ČядƵ¥ĐѧѴЄ crazydave 5 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
91 5:06:71 xzeal xzeal 3 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
92 5:08:03 curban curban 2 4 years ago Oxy»»» Obstacle Debutant
93 5:09:53 bh1tbox. highquality 2 1 year ago =HZ= /sas-Obstacle-
94 5:09:59  xilefski xilefski 2 2 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
95 5:10:19 िט Đυηωαll  duwnwall 1 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
96 5:12:42 swarlston swarlston 4 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
97 5:15:78 La_Banane fokinperil 2 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
98 5:16:91 Greurk greurk 2 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
99 5:17:77 unιτ  Wumpa -bcjfr- 1 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
100 5:19:80 Gogeta gametedeporc 4 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
101 5:19:84 szeηtsas szentsas 3 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
102 5:20:15 mila! marshmallow68 2 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
103 5:23:57 WOLF - Joel joelhasler 3 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
104 5:28:82 thallyn thallyn 2 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
105 5:31:24 ZeBaZ zebazeuh 1 1 year ago =HZ= /sas-Obstacle-
106 5:41:26 ױ฿ǤǤzההソוי cheesebullets 2 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
107 5:43:26 LGF_GlaDiaTor gladiator78 2 10 months ago =HZ= /sas-Obstacle-
108 5:44:65 Doudouk raidouk 1 1 year ago =HZ= /sas-Obstacle-
109 5:45:36 samz0r dentistsam 1 1 year ago =HZ= /sas-Obstacle-
110 5:47:03 Hiromaskøs  hiromaskos 3 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
111 5:47:28 -ΛlligatƠr- apokaloupss 2 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
112 5:47:94 Cobra21 cobra21 2 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
113 5:50:88 Oxy»»» Magmaz magmaz 1 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
114 5:51:48 Urαniuм. Xydyd! dydyxplosion 1 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
115 5:52:97 mTL Bigzer! bigzer21 1 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
116 5:59:66 Bǝrvt  bervt 1 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
117 6:00:81 DYAR dyar. 2 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
118 6:01:31 Tom' xrayden 1 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
119 6:01:55 ฿Ѻ$$  king  king1337 2 4 years ago Oxy»»» Obstacle Debutant
120 6:01:94 REdEVIL redevil 1 2 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
121 6:03:05 Zeny zenyox 1 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
122 6:03:17 this.firefly coderunner7d0 1 2 weeks ago =HZ= /sas-Obstacle-
123 6:03:72 basile86 basile86 2 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
124 6:05:27 mod » ileckfi ileckfi 1 1 year ago =HZ= /sas-Obstacle-
125 6:08:72 iKcare ikcare 3 4 years ago Oxy»»» Obstacle Debutant
126 6:09:45 MeddeR  persia34570 1 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
127 6:12:47 l3mChé4 lemche4 1 4 years ago Oxy»»» Obstacle Debutant
128 6:17:22 Strike! tartufly21 1 2 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
129 6:23:85 Guy with a Rod flagur1 1 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
130 6:30:22 luscher luscher 1 1 year ago =HZ= /sas-Obstacle-
131 6:33:14 hnx hnx 2 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
132 6:35:35 Dzѻкє^> theop116 1 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
133 6:38:72 gluxoi4el gluxoi4el 2 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
134 6:45:52 Bayb lokdoo 1 4 years ago Oxy»»» Obstacle Debutant
135 6:53:71 Oxy»»» BC bc72 1 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
136 6:55:56 [D-FENS] General Nade generalnade1 2 1 year ago =HZ= /sas-Obstacle-
137 6:57:60 Surge  々 Matary matary 1 4 years ago Oxy»»» Obstacle Debutant
138 6:59:00 NoAimNoGame  sasha32141 1 2 months ago =HZ= /sas-Obstacle-
139 7:02:48 iG Basty igbasty 2 4 years ago Oxy»»» Obstacle Debutant
140 7:05:86 мм²Wyrak beber56 1 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
141 7:09:71 Ark'O killairsoft 1 1 year ago =HZ= /sas-Obstacle-
142 7:10:71 LeGvrba* vrbnjak 1 1 year ago =HZ= /sas-Obstacle-
143 7:11:93 Thulium tthulium 1 1 year ago =HZ= /sas-Obstacle-
144 7:13:94 ז ßrӃ mrbrook 1 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
145 7:18:53 Miakhalifa xx.rouxyzar.xx 1 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
146 7:19:51 ||ӃǞмקƑҞǾ|_Ѳऽऽ|| kampfkoloss27 1 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
147 7:20:53 Thelonıous LıımЬo daiim 2 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
148 7:27:62 Surge י¦ι Tirѻ tiro 1 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
149 7:36:48 SWAGGER soxz 1 1 year ago =HZ= /sas-Obstacle-
150 7:36:62 Oxy»»» Kana kana00 1 4 years ago Oxy»»» Obstacle Debutant
151 7:40:41 Skysson skysson 2 4 years ago Oxy»»» Obstacle Debutant
152 7:45:81 Gami gamerboy 2 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
153 7:46:34 Я׀» VALFOR eric5 2 2 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
154 7:46:55 mr.moOd mr.mood 2 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
155 7:55:54 Zacknarian zacknarian 2 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
156 7:57:89 MK...Gaming Agatha  alex1023 1 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
157 8:04:42 Meyu! meyu 1 10 months ago =HZ= /sas-Obstacle-
158 8:05:74 unιτ RedEyes redeyes13 2 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
159 8:07:71 orKsGP NakO alllllllerhein 1 1 year ago =HZ= /sas-Obstacle-
160 8:09:53 Ðenshi erwald29 1 2 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
161 8:10:58 TouFix16 toufix16 1 2 weeks ago =HZ= /sas-Obstacle-
162 8:16:14 ॥cuTe॥ Khalid kh4lid_ld_ 1 1 year ago =HZ= /sas-Obstacle-
163 8:28:33 Ǥeггol brownarnaud 1 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
164 8:37:10 [RBTV]Lauri7x3 lauri7x3 1 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
165 8:38:76  Myst desbaies 2 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
166 9:00:36 GooN goon17 1 4 years ago Oxy»»» Obstacle Debutant
167 9:08:77 ҚajifsteЯ kajifster 2 2 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
168 9:12:51 Sish hovo 1 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
169 9:16:88 8Demsø demso 1 1 year ago =HZ= /sas-Obstacle-
170 9:17:99 this.icerider icerider 1 2 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
171 9:22:66 <>< Rottri rottje 1 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
172 9:30:70 fGaby gabgun 1 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
173 9:32:41 らやΞぐ〒マリΛΛ ospectre 1 8 months ago =HZ= /sas-Obstacle-
174 9:40:69 амpיĐэmκσ demko 1 4 years ago Unknown
175 10:13:25 [G³!イ入 Lєc lecterdr 1 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
176 10:19:27 SyηcΛҳҲҳ laprogtop 1 1 year ago =HZ= /sas-Obstacle-
177 10:35:74 galaxy_freez galaxy_freez 1 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
178 10:53:38 sprites11 sprites11 2 1 year ago =HZ= /sas-Obstacle-
179 11:00:88 GiruOne girugamessh 1 6 months ago =HZ= /sas-Obstacle-
180 11:17:76 TwiK//  Ka maykastwa 1 4 years ago Oxy»»» Obstacle Debutant
181 11:49:91 SPIDERMAN soundworks 1 4 years ago Oxy»»» Obstacle Debutant
182 12:32:16 achiko13 achiko13 2 4 years ago Oxy»»» Obstacle Debutant
183 12:46:13 LgεrM lgerm 1 1 year ago =HZ= /sas-Obstacle-
184 12:56:46 Thendron thendron 1 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
185 13:28:10 Ωπเ¢ΓΩภ| Cћαเřイเ¢ chairtic 1 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
186 14:26:08 CATiJahkraft jahkraft 1 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
187 14:50:92 Elybore elybore 1 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
188 14:55:91 slach15 slach15 1 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
189 14:58:31 hk- hk- 1 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
190 16:03:54 J7〧 RaaҤ  rajahjah 1 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
191 16:51:63  Chloé Price nightwish 1 4 years ago Oxy»»» Obstacle Debutant
192 17:27:68 ΞΔGLΞDucrro ducrro 1 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
193 17:54:06 Mythoss mythoss 1 2 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
194 18:24:94 snakeyes33 snakeyes33 1 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
195 19:05:06 Confituurke thibitb93 1 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
196 21:24:23 ǁǀFгezap frezap 1 4 years ago Oxy»»» Obstacle Debutant
197 22:33:01 sgtvance sgtvance 1 1 year ago =HZ= /sas-Obstacle-
198 23:08:03 मppleounet gregetpika2 1 2 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
199 23:12:05 Aлλǥαï  chabidou44 1 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
200 23:37:46 TarkManiak tarkmaniak 1 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
201 23:47:13 palucheur palucheur 1 3 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin
202 24:07:40 SawVII sawvii 1 2 years ago LB»»z Map Débutant by ri'gin