Δir-Hchiki-sama 's Maps (37)

Map Name Rating Player Rank 1 Time Rank 1 Average Time Online On Added On
Real Captain Chikini 
5,00 (2)
ױ฿ǤǤzההソוי 7:49:94 17:27:29 (2) 1 Server(s) 4 months ago
EEEEEEEEEJJJJ MON GARSSS !!!
5,00 (2)
Waza #1 0:24:17 0:29:25 (3) 1 Server(s) 3 years ago
Quelques mouvements #1
4,23 (26)
Oxy»»» Batman 1:33:07 5:19:28 (45) 2 Server(s) 3 years ago
Tryhard Flickshot
4,21 (14)
ױ฿ǤǤzההソוי 1:01:01 5:23:13 (22) 2 Server(s) 2 years ago
Auras-tltemps ?
4,20 (5)
unιτ BøøbYscornu 0:34:65 1:01:39 (6) 1 Server(s) 3 years ago
Obstacle Capitaine Chikana | Feat Kana
4,20 (66)
faithero 5:08:33 20:35:95 (104) 4 Server(s) 3 years ago
ObstacleRivalityCup Final Flash 
4,11 (18)
Waza #1 0:33:23 1:24:75 (20) 4 Server(s) 3 years ago
Aventure à la 3 ème personne 
4,00 (30)
faithero 1:04:35 2:48:30 (37) 3 Server(s) 3 years ago
Chamonix ~
4,00 (6)
Waza #1 1:01:23 1:15:11 (39) 1 Server(s) 3 years ago
Zeus Δ Cie 
4,00 (1)
unιτ Ғlסѡѡא 0:45:18 5:56:60 (3) 1 Server(s) 2 years ago
Un yamakasi sur le toit 
4,00 (1)
unιτ  Wumpa 1:44:24 2:14:75 (13) 1 Server(s) 3 years ago
Revenge of FREEZA
3,94 (31)
faithero 0:33:42 0:35:80 (37) 2 Server(s) 2 years ago
Oxy >> Requiem
3,92 (37)
Waza #1 0:48:35 1:02:52 (47) 2 Server(s) 3 years ago
Asgardien² ~ Climber
3,92 (12)
faith fobya 1:14:59 7:38:83 (18) 1 Server(s) 3 years ago
 Final Flash 
3,82 (89)
$#@%! 0:32:44 0:47:51 (204) 3 Server(s) 3 years ago